Nový Čas vo svojom článku “”Transparentná” starostka v Karlovej Vsi: na vedúce stoličky dosadila kamarátov” informoval o priamych výberoch na Miestnom úrade Karlova Ves zavádzajúcim spôsobom, ktorý neobstojí ani pri základnom overení faktov.

Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová na začiatku svojho pôsobenia verejne povedala, že v prípadoch, keď bude vedenie mestskej časti poznať vhodného kandidáta na vedúcu pozíciu, nebude miestny úrad organizovať “fingované” výberové konanie. V prípadoch, keď tomu tak nebude, zorganizuje miestny úrad transparentné výberové konanie a vyberie najlepšieho možného kandidáta. O uplatňovaní tohto prístupu svedčia aj fakty: Mestská časť zorganizovala celkovo šesť výberových konaní do vedúcich pozícií, päť vedúcich pracovníkov bolo prijatých bez výberového konania. 

Nový Čas ďalej starostke Karlovej Vsi vytýka angažovanie troch vedúcich oddelení, konkrétne Jaroslava Pavloviča, Michala Drotována a Petra Vaškoviča. Jedná sa pritom o uznávaných odborníkov, na ktorých angažovanie je naopak vedenie mestskej časti hrdé.

V Karlovej Vsi je vedúcim stavebného úradu Jaroslav Pavlovič, človek, ktorý preberal ocenenie Biela Vrana ako jeden z kľúčových občianskych aktivistov proti pezinskej skládke. Pracoval na riaditeľstve Slovenskej stavebnej inšpekcie, osem rokov zastával post zástupcu prednostu MsÚ v Pezinku.

Michal Drotovan, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia pôsobil ako prednosta Obvodného úradu životného prostredia, aj ako vedúci oddelenia životného prostredia v bratislavskom Starom Meste. V roku 2012 bol nominovaný na novinársku cenu za sériu blogov o hausbótoch na Jaroveskom ramene. Aktívne pomáha viacerým občianskym združeniam a iniciatívam.

Peter Vaškovič je vedúci oddelenia územného rozvoja. Od roku 1991 pôsobí v oblasti architektúry a urbanizmu. Kolektívy pod jeho vedením spracovávali mnohé urbanistické projekty, napríklad Urbanistickú štúdiu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto alebo Územný plán obytnej zóny Koliba – Briežky. 

Vedúci oddelení, ktorí boli na MiÚ Karlova Ves vybraní priamym výberom, sú dlhoroční odborníci vo svojich oblastiach a čo je tiež dôležité – verejne dokázali svoju morálku a charakter. Vytýkať mestskej časti ich angažovanie znamená vytýkať Karlovej Vsi angažovanie uznávaných a verejnosti známych odborníkov. 

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00