Na tomto mieste nájdete sumár projektov a iniciatív mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

1) Pod iniciatívami nájdete prehľad rôznych iniciatív, podnetov a aktivít, ktoré boli realizované mestskou časťou samostatne alebo v spolupráci s rôznymi partnermi, so zámerom zlepšovania kvality v rôznych aspektoch života v našej mestskej časti.

2) Pod projektami sa myslia projekty, v rámci ktorých boli podporené rozličné aktivity v oblasti kultúry, športu, skvalitňovania životného prostredia, revitalizácie verejných priestranstiev a podobne. Na tieto projekty mestská časť Bratislava-Karlova Ves získala zdroje na základe úspešných žiadostí podaných do rôznych grantových a dotačných výziev od roku 2015.

V prípade, že máte nápad na nejakú novú iniciatívu či projekt v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves, napíšte nám na adresu projekty@karlovaves.sk.

INICIATÍVY

ARCHÍV PROJEKTOV

 

AKTUÁLNE PROJEKTY 2021 :

1.PERFECT- Planning for Environmental Resource Efficiency in European Cities and Towns

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00