1. Spolupráca s Depaul Slovensko, n.o. na projekte ľudí bez domova:
http://www.karlovaves.sk/aktuality/karlova-ves-zapoji-do-upratovania-ludi-bez-pristresia/

2. Spolupráca s o.z. Živica na projekte Mestské včely:
http://www.karlovaves.sk/aktuality/mestske-vcely-aj-v-karlovej-vsi/

3. Spolupráca s o.z. Envirosvet na projekte Ekocentrum v Karlovej Vsi:
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves spolupracuje od roku 2015 s občianskym združením Envirosvet, o.z. na projekte EKOCENTRUM V KARLOVEJ VSI. Spolupráca spočíva v prenájme priestorov pre Ekocentrum a Detský klub na ZŠ Veternicova, v technickej pomoci pri brigádach v záhrade a v propagácii projektu. Viac informácií nájdete na: http://www.envirosvet.sk/rozvoj-ekocentra-v-karlovej-vsi/

6. VPS Karlova Ves (bude doplnené)

7. Analýza parkovania v Karlovej vsi : http://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/analyza-parkovania-v-karlovej-vsi/

8. Interaktívny rozpočet mestskej časti Bratislava-Karlova Ves:
http://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/interaktivny-rozpocet-mestskej-casti-karlova-ves/

9. Iniciatíva proti hazardu: http://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/iniciativa-proti-hazardu-v-karlovej-vsi/

10. Ochrana dažďovníkov a netopierov: http://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/ochrana-dazdovnikov-a-netopierov/

11. Rekonštrukcia sociálnych zariadení na SŠ Tilgnerova: http://www.karlovaves.sk/aktuality/rekonstrukcia-socialnych-zariadeni-na-ss-tilgnerova/

12. Participácia na projekte „Objavujeme svet okolo nás“ na SŠ Tilgnerova. Škola požiadala o dotáciu z Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy o nenávratný finančný prostriedok. Projekt bol zameraný na premenu tradičnej školy na modernú. Doba trvania projektu: február 2014 až júl 2015. Hlavné aktivity projektu: Modernizácia výučby prírodných vied (fyzika, chémia, biológia),  inovácia pedagogickej dokumentácie školského vzdelávacieho programu, tvorba učebných materiálov a interaktívneho edukačného obsahu, implementácia vytvorených materiálov do vyučovacieho procesu. Výška grantu: 106 210, 69 EUR zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Na financovaní projektu sa spolupodieľala MČ Bratislava-Karlova Ves z  rozpočtu vo výške: 5 410,42 EUR.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00