Karlova Ves ako jedna z prvých samospráv na Slovensku sprístupnila občanom  interaktívny rozpočet.

Občania si tak môžu jednoducho a rýchlo skontrolovať, odkiaľ peniaze do mestskej časti prichádzajú a na čo finančné prostriedky mestská časť míňa. Pokiaľ chcel v minulosti občan nájsť nejaké rozpočtové údaje, musel preskúmať kvantum informácií.

Vizualizovaný interaktívny rozpočet ponúka všetky informácie v jedinom diagrame. Občan sa môže jednoducho (podobne ako na Google mapách) priblížiť do kapitol rozpočtu, ktoré ho zaujímajú a sledovať, koľko peňazí kam plynie. Je to užitočné pre všetkých, ktorí chcú mať informácie ľahko dostupné a vidieť finančné toky zrozumiteľne na jednom mieste. 

„Politici by sa nemali báť zverejňovania zrozumiteľných informácií. Čím viac ľahko dostupných informácií verejnosť má, tým menej nedorozumení vzniká, tým je kontrola vecnejšia,” povedala k interaktívnemu rozpočtu starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. 

Interaktívny rozpočet pre MČ Karlova Ves bezplatne vytvorila nezisková organizácia wikiBudgets, ktorej spoluzakladateľom je bratislavský rodák Daniel Sedláček. Medzinárodný projekt wikibudgets.org má za cieľ prostredníctvom vizualizácie verejných rozpočtov stransparentniť nakladanie s verejnými zdrojmi centrálnych aj lokálnych vlád a samospráv a umožniť občanom prostredníctvom prehľadného, štruktúrovaného nástroja lepšiu kontrolu (http://wikibudgets.org/).

 

Interaktívny rozpočet Karlovej Vsi si môžete pozrieť na adrese:

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00