Poslanci miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na poslednom zasadnutí schválili dokument s názvom: Zásady podpory ochrany hniezdnej populácie dážďovníka obyčajného  a netopierov pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách budov na území Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

Podľa schváleného materiálu správcovia budov môžu mestskú časť požiadať o finančný príspevok na nákup a inštaláciu špeciálnych búdok pre dážďovníky a netopiere, ako aj na realizáciu iných technických opatrení na podporu ich hniezdenia na budovách, ktoré majú vo svojej správe. Karlova Ves sa tak stala druhou samosprávou na Slovensku, ktorá bude takýmto spôsobom systematicky podporovať tieto chránené živočíchy na svojom území.Predkladateľ materiálu, poslanec a ochranár Jaromír Šíbl, informuje: “Dážďovníky patria na celom Slovensku, ale aj v Bratislave k najviac ohrozeným druhov spomedzi sťahovavých vtákov. Na svojich zimoviskách v tropickej Afrike, ako aj cestou tam a späť, musia prekonať najrôznejšie nebezpečenstvá. Prekvapivo však najväčšie nebezpečenstvo im hrozí tu u nás, na miestach kde by sa mali cítiť ako doma. Práve dážďovníky ako aj niektoré druhy netopierov v dôsledku zániku svojich prirodzených biotopov už dávnejšie začali hniezdiť na panelových domoch a výškových budovách. Nakoľko sa správajú nenápadne, obyvatelia o nich často krát ani nevedia. Problémy nastávajú až pri zatepľovaní týchto budov.”Michal Skalník z miestneho úradu v Karlovej Vsi k tomu dodáva: “Pri zatepľovaní bytových domov dochádzalo najmä v minulosti k zbytočnému úhynu týchto vzácnych živočíchov, ktoré sa často ukrývajú a hniezdia v štrbinách, škárach a vetracích otvoroch panelákov. Tieto živočíchy pritom dokážu byť pre človeka mimoriadne užitočné.  Dážďovníky aj netopiere sa živia výhradne hmyzom. Vedia tak pomerne efektívne likvidovať aj premnožené komáre. Dážďovníky lietajúce medzi domami môžu uloviť v priebehu dňa niekoľko tisíc komárov, ktorými sa živia a kŕmia svoje mláďatá. V noci ich pri tejto činnosti zase vystriedajú netopiere. Jeden netopier dokáže skonzumovať za noc až 3000 komárov. V porovnaní s jednorazovými chemickými postrekmi je takáto biologická ochrana výrazne lacnejšia, dlhodobá, a najmä bez vedľajších zdravotných rizík.”

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00