Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie o rozpočte mestskej časti Karlova Ves a jeho čerpaní. Rozpočet sme pre vás pripravili aj vo vizuálnej podobe, aby ste sa v ňom mohli ľahšie orientovať :

Rok 2020

Rok 2019

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2019

Rok 2018

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2018

Čerpanie rozpočtu mestskej časti za 1-12/2018: Rozpočet čerpanie 1-12-2018

Rok 2017

Záverečný účet mestskej časti za rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Archív:

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00