Odstránenie havarijnej situácie v Školskom bazéne ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. č. 62 v Bratislave – zrušené

Odstránenie havarijnej situácie v Školskom bazéne ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. č. 62 v Bratislave – súťažné podklady s prílohami

Lodenica Karloveské rameno v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00