Spôsob sprístupňovania informácií upravuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a nižšie uvedená smernica pri sprístupňovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na žiadosť v podmienkach mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Žiadosti v elektronickej podobe sa podávajú na emailovú schránku infozakon@karlovaves.sk.

Zoznam-infožiadostí-za-rok-2015

Zoznam-infožiadostí-za-rok-2016

EVIDENCIA 2017 – infožiadosti – na zverejnenie

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je do 24. januára Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00