tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia

šípka pre krok späť

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia (ďalej VKP) na území MČ je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území  MČ Bratislava-Karlova Ves miestnemu úradu najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia podľa zákona č. 96/1991 Zb. o konaní verejných kultúrnych podujatiach. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.

Verejnými kultúrnymi podujatiami sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Za verejné kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

Tlačivá:

Vybavuje: JANEGOVÁ Ľubica, tel. kontakt: 0940 634 127, e-mail: lubica.janegova@karlovaves.sk

Spôsob vybavenia: Mestská časť oznámenie zoberie na vedomie, oznámi jeho konanie na polícii a kultúrne podujatie zaeviduje.

Lehota na vybavenie: 7 dní

Zákonná úprava: Zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť