menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Parkovanie v rezidenčnej zóne Silvánska úspešne funguje takmer rok

Desať mesiacov po spustení pilotného projektu rezidentského parkovania v zóne Silvánska pripravil miestny úrad ďalší prieskum. Jeho prvoradým cieľom bolo získať prehľad o miere spokojnosti s parkovaním. Zbieral ďalšie podnety na prípadné úpravy režimu. Držiteľom rezidentských kariet sme predložili otázku o možnom uvoľnení režimu pre rezidentov aj nerezidentov počas piatkov a sobôt, keď je celkový počet parkujúcich vozidiel v zóne aj v celej Karlovej Vsi nižší ako v nedeľu večer a po zvyšok pracovného týždňa.

Výsledky ukazujú, že veľká väčšina, až 68 percent parkujúcich rezidentov, nachádza po zavedení novej parkovacej politiky parkovacie miesto tam, kde potrebuje. Zavedené rezidentské parkovanie chce ponechať v dnešnom stave alebo s navrhovanými úpravami až 85 percent držiteľov rezidentských kariet v zóne Silvánska. Veľká časť, až 72 percent rezidentov, ktorí mali vyhradené parkovacie miesto, sa vyslovila v prospech nového parkovacieho režimu zóny bezvýhradne alebo s výhradami. Len niečo viac ako štvrtina bývalých držiteľov vyhradeného parkovania sa vyslovila pre návrat do režimu pred zavedením pilotného projektu rezidentskej zóny parkovania.

Len tesná nadpolovičná väčšina (53 percent rezidentov) sa vyslovila pre uvoľnenie parkovacieho režimu v zóne Silvánska počas piatkov a sobôt pre návštevníkov a možnosť voľného parkovania pre rezidentov aj nerezidentov. Vzhľadom na tesný výsledok v tejto otázke budú pracovníci miestneho úradu monitorovať počty vozidiel počas víkendov v danej lokalite až do 22. októbra. Prípadné rozhodnutie o zmene režimu prijme miestny úrad na základe vyhodnotenia zozbieraných dát z tohto pozorovania. Zavedenie každej z ďalších parkovacích zón rezidentov bude rovnako ako v prípade zóny Silvánska sprevádzané kontinuálnym monitoringom situácie stavu vozidiel, názorov a nových podnetov rezidentov. Parkovacia politika je živý organizmus a nikdy nekončiaci proces. Aj do budúcna pôjde vždy o hľadanie rovnováhy medzi vznesenými požiadavkami obyvateľov a možnosťami našej mestskej časti.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 30. augusta 2017