menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Poslanci schválili nové VZN o miestnych daniach

V utorok 27. októbra poslanci miestneho zastupiteľstva schválili nové všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach, ktorým sa okrem iného zvyšujú niektoré miestne dane. Čo to pre občanov znamená a prečo sme k tomuto kroku pristúpili?

 

Zvýšenie daní je slovné spojenie, ktoré obyvateľov môže znepokojiť, no treba povedať, že väčšiny Karlovešťanov sa zvýšené sadzby nedotknú. Miestne dane sa týkajú menšiny obyvateľov –držiteľov vyhradených parkovacích miest, majiteľov psov a v určitých prípadoch podnikateľov. Pre porovnanie, Karlova Ves má 34 tisíc obyvateľov, z tohto počtu mestská časť eviduje 2098 majiteľov psov a vyše 1700 vyhradených parkovacích miest, z ktorých občania platia daň.

 

Tí, ktorých sa zvýšené sadzby týkajú, sa nás pýtajú prečo sme v niektorých prípadoch zdvihli miestne dane až o sto percent. V takomto porovnaní môže nárast vyzerať vysoký, no skutočný dôvod je, že dane sa v Karlovej Vsi dlhodobo nezvyšovali. V našej mestskej časti deväť rokov nikto nezvyšoval daň za vyhradené parkovanie alebo dvadsať rokov sa nemenila daň za psa. V roku 2015 tak Karlovešťania platili rovnakú sumu ako v roku 1995.

 

Po novom držitel vyhradeného parkovacieho miesta zaplatí 345,29 eur ročne (predtým 169,50 eur). Táto suma je stále takmer dva krát menšia než platia obyvatelia Petržalky alebo Nového Mesta. A medzi Karlovešťanmi je mnoho takých, čo by 29 eur mesačne za vyhradené parkovacie miesto zaplatili radi. Jedná sa o službu, ktorá je pre držiteľov vyhradených parkovacích miest výhodná a pristupujú k nej dobrovoľne. Pre mnoho ďalších je nedostaková.

 

Za psa v bytovom dome po novom majiteľ zaplatí 50 eur (predtým 33,20 eur). Pôvodná sadzba sa 20 rokov nezvyšovala, hoci výška nákladov na služby rástla a rástli taktiež nároky na vzhľad verejných priestranstiev. Vyšší výber dane nám umožní osadiť viac košov a zlepšiť starostlivosť o verejné priestranstvá. Zachovávame nižšie sadzby pre psov so základným výcvikom poslušnosti, seniori poberajúci dôchodok ako jediný zdroj príjmu zaplatia len 50% z danej sadzby, majitelia psov v rodinných domoch zaplatia 15 eur, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú od dane oslobodení.

 

Položme si ako obyvatelia Karlovej Vsi otázku – je na tom Karlova Ves tak dobre, že si môže dovoliť vyberať dva až tri krát menšie miestne dane než ostatné mestské časti? Suma, ktorú mestská časť na vyššom výbere miestnych daní získa, sa bude pohybovať v rozsahu niekoľkých stoviek tisíc eur. Nie je to obnos, ktorý by postačoval na výstavbu parkovacieho domu, no nie je to ani zanedbateľná suma. Zaviazali sme sa všetky prostriedky, ktoré na výbere miestnych daní získame, vrátiť späť do riešenia parkovania, opráv komunikácií, údržbu a čistenie verejných priestranstiev. A to je dôležitý a podstatný záväzok. 

 

Nové všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach nájdete tu: https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/VZN-2015-06-miestne-dane.pdf

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 29. októbra 2015