menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Pracovná terapia pomohla štvrtine ľudí bez domova nájsť si prácu alebo bývanie

Marcel má asi 40 rokov. Predtým mal dobré zamestnanie, dokonca robil manažéra v jednej väčšej firme. Cez kamaráta sa však dostal k drogám. O zamestnanie prišiel, skončil na ulici a pre drogy bol dvakrát vo väzení. Útočiskom sa mu stala nocľaháreň sv. Vincenta de Paul. Medzi ostatnými ľuďmi bez domova si uvedomil že takto nechce skončiť. Podarilo sa mu skoncovať s drogami a vykročiť na novú cestu. Keď sa v Depaul Slovensko začali prvé brigády pri upratovaní ulíc, hneď sa do nich zapojil. Neskôr sa zapájal do všetkých brigád a kurzov kariérneho poradenstva, ktoré v Depaul organizovali. Popri tom si hľadal trvalé zamestnanie. Dnes už takmer rok býva v podnájme a rozváža tovar pre jednu firmu. Je to jeden z mnohých príbehov, s ktorými sa v Depaule denne stretávajú.
V minulom roku bolo v programe pracovnej terapie zapojených 61 ľudí bez domova. Z tejto skupiny postupne odišlo 15 z nich, ktorí si buď sami, alebo s pomocou Depaul Slovensko našli nové zamestnanie a nové bývanie. Ďalším trom klientom, ktorí sú stále zapojení v projekte, sa už tiež rysuje lepšia budúcnosť.
Depaul Slovensko sa venuje ľuďom bez domova. Pomáhajú tam, kde je potreba najväčšia. Prevádzkujú veľkokapacitnú nízkoprahovú nocľaháreň s 200 posteľami, kam môže prísť každý: ľudia bez dokladov a financií, pod vplyvom alkoholu či drog, v zlom zdravotnom alebo psychickom stave. Prvým krokom pomoci je naplnenie tých najzákladnejších existenčných potrieb ako sú bývanie a bezpečnosť, jedlo, ošatenie, hygiena, alebo riešenie akútnych zdravotných problémov, prípadne zabezpečenie doliečenia po chorobách.
Ďalším krokom je vybavovanie chýbajúcich dokladov, prihlasovanie do poisťovní, vybavovanie vyšetrení, sprevádzanie k lekárovi, vybavovanie dávok sociálnej pomoci, hľadanie práce, bývania alebo vybavenie pobytu v ďalších sociálnych zariadeniach. Veľkú skupinu problémov tvorí vysporiadanie sa s minulosťou (riešenie dlhov a exekúcií, nadväzovanie kontaktov s rodinou a podobne). V ďalšom kroku klienta čakajú v prípade jeho záujmu programy zamerané na individuálny rozvoj a integráciu. Pomocou nich sa snažia vytvoriť podmienky na úspešný prechod človeka z ulice do bežnej spoločnosti.
Niektorí z nich sa zapojili aj do programu, ktorý organizuje Depaul Slovensko v spolupráci s karloveským miestnym úradom. „Našu súčasnú spoluprácu s Karlovou Vsou do veľkej miery určuje porozumenie a podpora zo strany miestneho úradu. Táto spolupráca sa rozvíjala postupne. Po tom, čo mestská časť prevzala na seba zodpovednosť za čistenie verejného priestoru, prišlo sociálne oddelenie s myšlienkou dať možnosť ľuďom bez domova získať späť pracovné návyky a zorganizovať skupinu, ktorá pomôže pri upratovaní ulíc. Zorganizovali sme pravidelné brigády. V praxi sa ukázalo, že boli zbytočné počiatočné obavy z toho, či budú mať ľudia bez domova o takúto prácu záujem, či budú pracovať zodpovedne a či splnia očakávané nároky. Ľudia bez domova sa takejto príležitosti veľmi potešili a brigády sú medzi nimi veľmi obľúbené. Táto spolupráca je taká úspešná, že zaujala aj ďalšie mestské časti v Bratislave, ktoré sa na nás obrátili so žiadosťou o podobný projekt,“ hovorí Miroslav Jurík z neziskovej organizácie Depaul Slovensko.

 

 

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 10. júla 2017