Prehľad zvýhodnených dlhodobých prenájmov k 31.01.2021

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves poskytuje možnosť prenájmu vybraných nebytových priestorov pre potreby krátkodobých prenájmov (na akcie, podujatia, stretnutia a iné).

Zoznam priestorov a cenník prenájmov nájdete tuCenník krátkodobých prenájmov od 17.5.2018

V súlade so znením Uznesenia č. 255/2016 o poskytovaní majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sociálnym skupinám pôsobiacim v Karlovej Vsi zverejňujeme prehľad zvýhodnených dlhodobých prenájmov k 31.01.2017.

KONTAKTY:

OSRMANOVÁ Eva, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 192, 0940 634 113,

E-mail: eva.osrmanova@karlovaves.sk

LITAVSKÁ Veronika, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 195, 0940 634 184,

E-mail: veronika.litavska@karlovaves.sk

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00