PD_Celková situácia

PD_detai1 dvierka

PD_detail_ kuchyna

PD_detail_ oblozenie prívodu merania tepla_101.4

PD_detaily_zoznam_ obal

PD_ELEKTRO _podorys

PD_ELEKTRO _rozvádzače

PD_ELEKTRO_obsah

PD_ELEKTRO_tech. sprava

PD_PôDORYS_navrhovaný nový stav

PD_pôdorys_skutkový stav

PD_pôdorys_stavebné riešenie

PD_statika_obal

PD_statika_záver

PD_stavebné riešenie_zoznam priloh

PD_súhrnná technická správa

PD_technická správa

PD_ZT_ schema kanalizacia

PD_ZT_ vodovod

PD_ZT_demontáž

PD_ZT_kanalizacia

PD_ZT_schema vodovod

skutkový stav – fotografie

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00