menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Rodičia detí v hmotnej núdzi môžu požiadať o dotáciu na školské pomôcky

Život prináša rôzne situácie, pre ktoré sa ktokoľvek môže ocitnúť v materiálnej núdzi. Takéto situácie sú o to ťaživejšie, ak doliehajú na rodiny s malými deťmi. Jednou z možností, ako pomôcť takýmto rodinám, sú dotácie na školské pomôcky pre deti z takýchto rodín. O túto pomoc môže požiadať rodič dieťaťa na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu.
Dotácie môžu byť vyplácané počas povinnej školskej dochádzky detí, to znamená počas predškolskej dochádzky v materskej škole a v priebehu základnej školskej dochádzky. Dotácie prostredníctvom miestneho úradu vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR).
Žiadosť postupujeme ÚPSVaR, kde ju posúdia. O poskytnutie takejto pomoci môžu požiadať nízkopríjmové rodiny, ktoré buď poberajú dávku v hmotnej núdzi od ÚPSVaR, alebo sa ocitli na hranici životného minima. Z našich skúseností vieme, že často môže ísť o rodiny s matkami samoživiteľkami a viacerými maloletými deťmi,“ informuje Referát sociálny, zdravotný a pre seniorov miestneho úradu.
Poskytnutie tejto formy pomoci nie je viazané na trvalé bydlisko dieťaťa, ale na školu, ktorú navštevuje. To znamená, že dieťa, ktoré má trvalý pobyt v Karlovej Vsi, ale navštevuje základnú alebo materskú školu v inej časti Bratislavy, musí požiadať o jej poskytnutie na miestnom úrade v tej časti mesta, kde škola sídli. A opačne dotáciu v Karlovej Vsi môže dostať aj dieťa z iného okresu alebo časti Bratislavy, pokiaľ navštevuje niektorú karloveskú materskú alebo základnú školu.

Foto: ilustračné (internet)

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 10. septembra 2019