tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Rodičom prvákov pomôže prídavok i dotácia

Jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa vyplatia rodičom prvákov úrady práce. Jeho účelom je pomôcť rodičom finančne zvládnuť nástup dieťaťa do prvého ročníka a s tým spojené náklady na zabezpečenie školských potrieb. Poberatelia dostanú zvýšený prídavok v októbri automaticky, nemusia si podávať žiadosť. V prípade dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením môžu rodičia požiadať o štátnu dotáciu na nákup školských pomôcok. Žiadosť podávajú MŠ a ZŠ cestou svojho zriaďovateľa dvakrát ročne, v januári a v septembri.

Na zvýšený prídavok majú nárok rodičia detí, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy. Rodičovi prváka vyplatí úrad práce popri riadnom prídavku aj jednorazovo zvýšený prídavok. Jeho výška sa tak zvýši o 110 eur. Celková suma prídavku na dieťa, ktoré nastúpi v septembri do prvého ročníka, bude 170 eur (60 eur ako bežný prídavok na dieťa a 110 eur ako zvýšený prídavok pre prváka).

Pomáha aj Karlova Ves

Účelom príspevku je nákup školských potrieb ako sú zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré súvisia s vyučovaním dieťaťa v ZŠ. Oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu zabezpečí poskytnutie príspevku žiadateľovi. Príspevok sa poskytuje vo výške 30 eur na jedno dieťa.

Žiadosť k stiahnutiu tu

Foto: @SAMPHOTOSTOCK; Anna Grigorjeva

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 7. septembra 2023