Správca obsahu zodpovedá za informácie zverejné prostredníctvom tohto portálu. V prípade ak nájdete problémy v zverejnenom obsahu, môžete ich oznámiť Správcovi obsahu.

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
IČO: 00 603 520
tel.: +421 (2) 602 59 111
e-mail: spravca@karlovaves.sk

 

Úradné hodiny:
Pondelok: 08:00 – 12:00
  13:00 – 17:00
Streda: 08:00 – 12:00
  13:00 – 17:00
Piatok: 08:00 – 13:00

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00