Oznámenia

Oznámenie o doručení zásielky – Anton Pňaček

Meno príjemcu: Anton Pňaček Odberná lehota: 19.12.2020 Zásielka uložená na pobočke: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, kancelária č. 413   . . .

Oznámenia

Oznámenie o doručení zásielky – Marián Šoltés

Meno príjemcu: Marián Šoltés Odberná lehota: 19.12.2020 Zásielka uložená na pobočke: Daňový úrad Bratislava, oddelenie daňovej exekúcie 3, Radlinského 37, 817 73 Bratislava, . . .

Oznámenia

Oznámenie o doručení zásielky – Smart4u s.r.o.

Meno príjemcu: Smart4u s.r.o. Odberná lehota: 18.12.2020 Zásielka uložená na pobočke: Daňový úrad Bratislava, oddelenie daňovej exekúcie 3, Radlinského 37, 817 73 Bratislava, . . .

Oznámenia

Meno príjemcu: Prompt Agency s.r.o. Odberná lehota: 18.12.2020 Zásielka uložená na pobočke: Daňový úrad Bratislava, oddelenie daňovej exekúcie 3, Radlinského 37, 817 73 . . .

1 2 3 189

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Str:  08:00 — 17:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00