Informácie pre voliča

Určenie volebných okrskov a miestností

Voľba poštou zo zahraničia

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (usmernenie pre politické subjekty)

Výlepné plochy pre politické strany

Zriadenie námietkovej kancelárie

Vydávanie hlasovacích preukazov

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00