Čo je to rezidenčné parkovanie?

Je to parkovanie, pri ktorom zvýhodníme obyvateľov s trvalým pobytom v Karlovej Vsi. Súčasťou systému bude vyznačenie parkovacích miest, vodorovné a zvislé dopravné značenie a možnosť parkovania pre rezidentov 24 hodín denne.

Kto bude mať rezidenčnú kartu?

Nárok na rezidenčnú kartu bude mať každá domácnosť, v ktorej žije aspoň jedna osoba s trvalým pobytom v Karlovej Vsi, ktorá dovŕšila 18 rokov, je držiteľom vodičského preukazu a má vzťah k motorovému vozidlu.

Aká bude cena rezidenčnej karty?

V prípade samostatného postupu Karlovej Vsi nepredpokladáme sumu vyššiu ako 20 eur za rok za prvé motorové vozidlo v domácnosti. Výhoda parkovania v mestskej časti a v prípade zapojenia do celomestskej parkovacej politiky je aj zľava za hodinové státie v iných mestských častiach. V prípade zavedenia celomestskej parkovacej politiky rozhodnú o konečnej cene mestskí poslanci.

Pre koľko áut bude slúžiť rezidenčná karta?

Na jednu rezidenčnú kartu môže občan zaparkovať jedno motorové vozidlo.

Čo ak má rezident viac automobilov? Môže si kúpiť ďalšie rezidenčné karty?

Ak to parkovacie kapacity danej lokality umožnia, bude si môcť rezident zakúpiť ďalšie rezidenčné karty. Predpokladáme, že budú stáť niekoľko-násobok základnej sadzby.

Bude rezidenčná karta prenosná?

Nie, rezidenčná karta bude viazaná na konkrétne motorové vozidlo. Rezident musí preukázať vzťah k vozidlu, inak by to bola prenosná karta. Nevedeli by sme skontrolovať, či ju nepoužíva napríklad nájomca bytu bez trvalého pobytu.

Ako budú parkovať obyvatelia, ktorí nemajú trvalý pobyt v Karlovej Vsi, ale vlastnia nehnuteľnosť alebo firmu? Budú mať nárok na rezidenčnú kartu?

Ak to parkovacie kapacity danej lokality umožnia, budú si môcť zakúpiť abonentskú kartu, podobne ako právnické osoby. Abonentská karta bude stáť niekoľko-násobok základnej sadzby.  Táto možnosť (podobne ako karty pre návštevy), bude až po zahájení spoplatnenia.

Kde budú rezidenčné zóny parkovania?

Na komunikáciách zverených do správy mestskej časti a na komunikáciach Hlavného mesta SR Bratislava, ak bude prijatá spoločná parkovacia politika.

Kde budú parkovať ľudia bez trvalého pobytu v Karlovej Vsi?

Mimo rezidentských zón. Ak to parkovacie kapacity danej lokality umožnia, budú môcť nerezidenti s abonentskou kartou parkovať v rezidentskej zóne.

Ako to bude vyriešené s návštevami?

Pre osobu s prvou rezidenčnou kartou sa plánuje pridelenie určitého počtu celodenných parkovacích kariet pre návštevy bezplatne. Držiteľ rezidenčnej parkovacej karty ich dostane automaticky, platí na jeden deň a pre konkrétne auto (podobne ako parkovací lístok). Pre ostatných záujemcov bude parkovanie spoplatnené. Konkrétna suma a podmienky budú predmetom schvaľovania.

Koľko vyhradených parkovacích miest zostane? Podľa akých pravidiel sa budú vyberať tie, ktoré sa zrušia a tie ktoré zostanú?

Pôjde o približne 1700 vyhradených parkovacích miest. Pomer je približne 90:10 v prospech Karlovej Vsi. Reálne sa môže parkovať na magistrátnych komunikáciach iba na Majerníkovej, Janotovej, čiastočne Kuklovskej a Hany Meličkovej. Ostatné komunikácie ako Botanická, Mlynská dolina, Karloveská, Molecová, Devínska cesta, Matejkova a podobne nie sú vhodné na parkovanie. Vyhradené parkovacie miesta budú zachované iba pre ťažko zdravotne postihnuté osoby a na komunikáciách, kde nebude možné zaviesť rezidenčné parkovanie. Konečné znenie pravidiel a definitívne podmienky parkovacej politiky schváli zastupiteľstvo.

Vybudujú sa v rámci rezidenčného parkovania nové parkovacie miesta?

Prostriedky vyzbierané za parkovanie pôjdu prioritne do budovania nových parkovacích miest.

Bude sa Karlovešťanom po zavedení rezidenčného parkovanie parkovať lepšie?

Zavedením rezidenčného parkovania dôjde k výraznému zníženiu vyhradených parkovacích miest. Tým sa zväčší počet voľne dostupných parkovacích miest v zóne a prístup k parkovaniu bude spravodlivejší. Pre osoby s trvalým pobytom v Karlovej Vsi a pre prvé auto v domácnosti, by mal byť nový systém výrazne lepší ako súčasný stav. V opačnom prípade by nemalo zmysel danú zmenu zavádzať.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Str:  08:00 — 17:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00