Dispečing karloveskej zimnej údržby môžete kontaktovať na e-mailovej adrese zimnaudrzba@karlovaves.sk

Verejnoprospešné služby Karlova Ves (VPS) zabezpečujú zimnú údržbu na cestách 3. a 4. triedy, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a na priľahlých chodníkoch. Komunikácie v správe Karlovej Vsi nájdete po kliknutí sem:  https://mapa.karlovaves.sk

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00