Mestská časť Karlova Ves je zakladateľom troch klubov pre seniorov. Kluby seniorov sú záujmové združenia, ktoré seniorom napomáhajú k aktívnemu tráveniu staroby, sprostredkovávajú voľnočasové aktivity, výlety a pod.

Dva kluby využívajú na svoje aktivity priestory Denných centier mestskej časti.

 

  • Senior Klub, Lackova 4

          ŠOTNÍKOVÁ Elena, tel. kontakt: 02/654 20 408, e-mail: skl@karlovaves.sk

  • Senior Klub Nezábudka, Tilgnerova 1

           PETRÁKOVÁ Alžbeta, tel. kontakt: 02/654 29 369, e-mail: skt@karlovaves.sk

  • Senior Klub Lipka, Pribišova 8

           ČERVENKOVÁ Edita, tel. kontakt: 02/20 866 020, e-mail: skp@karlovaves.sk

 

Mestská časť Karlova Ves podporuje činnosť Klubov seniorov. Bezplatne môžu využívať priestory Denných centier a je im z rozpočtu uhrádzaná časť nákladov na ich sociálno-spoločensko-kultúrnu činnosť (napr. prispieva na poznávacie zájazdy, vstupenky na koncerty, na pomôcky, kancelárske potreby apod.). Metodické riadenie senior klubov zabezpečuje poverená pracovníčka z Oddelenia sociálnych vecí z Referátu sociálny, zdravotný a pre seniorov.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00