Materské školy zriadené mestskou časťou Karlova Ves

Materská škola, Adámiho 11, 841 05 Bratislava

Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves

Riaditeľka školy: Helena Hudecová

Riaditeľka – 02/ 707 11 510
Vedúca jedálne –
02 / 707 11 511

 
Materská škola, Borská 4, 841 04 Bratislava
 
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: Ľubica Kováčiková
Budova 17 – 02/ 707 11 530
Budova 16 –
02 / 707 11 531
 
Materská škola, Suchohradská 3, 841 04 Bratislava
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: PhDr. Oľga Mitrová
Riaditeľka – 02/ 707 11 520
Vedúca jedálne –
02 / 707 11 521
 
Materská škola, Kolískova 14, 841 05 Bratislava
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: Monika Šuleková
Riaditeľka – 02/ 707 11 540
Vedúca jedálne –
02 / 707 11 541
 
Materská škola, Ladislava Sáru 3, 841 04 Bratislava
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: Martina Horváthová
Tel. číslo: 02/ 707 11 550
E-mail: ms.lsaru@karlovaves.sk
 
Materská škola, Majerníkova 11, 841 05 Bratislava
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: Iveta Ryzá
Riaditeľka – 02/ 707 11 570
Vedúca jedálne –
02 / 707 11 571
 
 
Materská škola, Pod Rovnicami 1, 841 05 Bratislava
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: Jana Čechová
Tel. číslo: 02/ 707 11 590
 
 
Materská škola, Ľudovíta Fullu 12, 841 05 Bratislava
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
riaditeľka školy: Eva Jurská
Riaditeľka – 02/ 707 11 560
Vedúca jedálne –
02 / 707 11 561
 
 
Materská škola, Majerníková 60, 841 05 Bratislava
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: Mgr. Ľubomíra Hírešová
Tel. číslo: 02 / 707 11 580
Mobil: 0907 929 577
 
 
Materské školy zriaďované inými subjektami:
 
Spojená škola Mokrohájska 3
pre žiakov s telesným postihnutím – Materská škola, Základná škola, Gymnázium, Obchodná akadémia
Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava
Zriaďovateľ: Okresný úrad Bratislava
Riaditeľ školy: RNDr. Ivan Ištok
Tel. číslo: 02/ 547 71 826
 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00

Verejnoprospešné služby

Tel: 0940 601 580