Školy zriaďované mestskou časťou Karlova Ves:
 
 
Základná škola, Karloveská 61, 841 04 Bratislava
Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Riaditeľka školy: Mgr. Eva Horníková
Tel. číslo: 02/ 654 21 043
 
Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava
Základná škola a Gymnázium
Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Riaditeľka školy: RNDr. Dana Ihnaťová
Tel. číslo: 02/ 654 22 545
 
Základná škola Alexandra Dubčeka 
Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Riaditeľ školy: PaedDr. Pavol Bernáth
Tel. číslo: 0903 410 590 (riaditeľ)
Tel. číslo: 0911 827 571, 02/ 654 44 864 (tel. číslo na tajomníčku školy)
Fax: 02/ 654 44 864
Aktuality k bazénu: Karlova Ves získala 25.8.2017 stavebné povolenie na odstránenie havarijnej situácie, viac informácií TU
 
Základná škola, Veternicová 20, 841 04 Bratislava – zrušená k 31.8.2016
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
 
Základné školy zriaďované inými subjektami:
 
Spojená škola sv. Františka z Assisi
Karloveská 32, 841 04 Bratislava
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavsko-trnavská arcidiecéza
Riaditeľ školy: Mgr. Ján Horecký
Tel. číslo: 02/ 654 24 043
Fax: 02/ 654 24 043
Mob. číslo: 0902 709 909
 
Základná umelecká škola Jozefa Kresánka 
Karloveská 3, 841 04 Bratislava
Zriaďovateľ: Hlavné mesto SR Bratislava  
Riaditeľka školy: Anna Gondášová
Tel. číslo: 02/ 654 20 465
Fax: 02/ 654 20 465
 
Základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním 

Majerníkova 62 , 841 05  Bratislava
(2. posch.)
Zriaďovateľ: Centrum nadania, n.o.
Riaditeľka školy: Martina Matychová
Tel. číslo: 0907 539 416
 

Spojená škola internátna
pre žiakov so zrakovým postihnutím
Svrčia 6, 842 11 Bratislava-Karlova Ves
Riaditeľ školy: Mgr. Daria Gregor Bučová
Tel. číslo: 02/65425722
E-mail: riaditel@bee.sk
Web: www.bee.sk

Spojená škola Mokrohájska 3
pre žiakov s telesným postihnutím – Materská škola, Základná škola, Gymnázium, Obchodná akadémia
Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava
Zriaďovateľ: Okresný úrad Bratislava
Riaditeľ školy: Mgr. Andrej Lackovič
Tel. číslo: 02/ 547 71 826
 
Spojená škola
Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Praktická škola, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava
Riaditeľka školy: PaedDr. Dostálová Adriana, PhD.
Tel. číslo: 02/ 547 73 601
 
Súkromné gymnázium ESPRIT
Súkromná základná škola ESPRIT
Majerníkova 62 , 841 05 Bratislava
Zriaďovateľ: Občianske združenie ESPRIT
Riaditeľka školy: Mgr. Adriana Ciráková
Tel. číslo: 02/622 50 902-4, 0903 40 6543
E-mail: info@sgesprit.sk
 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00