Karloveský športový klub ako príspevková organizácia vytvára podmienky pre šport v MČ Karlova Ves – organizuje / spoluorganizuje športové podujatia, podporuje občianske združenia v oblasti telovýchovy a športu a spravuje športoviská na území MČ Karlova Ves.

Kontakt:

Karloveský športový klub

Janotova 12, 841 05 Bratislava

IČO: 317 711 81

DIČ: 2021344886

Tel. č.: 02/654 12 126

E-mail: ksk@ksk.sk

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke Karloveského športového klubu.

>>>     WWW.KSK.SK     <<<

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00