DurcoOndrejO

str. Ondrej ĎURČO

okrsok Karlova Ves

Tel. kontakt: 0902 921 711

 
 
 

 

Kontakt:   

Mestská polícia hlavného mesta slovenskej republiky Bratislavy 
Okrsková stanica – Dúbravka, Okrskové oddelenie – Karlova Ves
 
Miestny úrad Karlova Ves
Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
č. d.: 172 / prízemie
 
OKRSKOVÁ STANICA – Dúbravka
Tel. kontakt:    02/ 645 34 351
stála služba:  0902 921 180
 
Stránkové hodiny na MiÚ:
 
streda:        13.00 – 17.00  h / str. Ondrej ĎURČO

 

 
 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 15:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00