DurcoOndrejO

ml. inšp. Ondrej ĎURČO

okrsok Karlova Ves

Tel. kontakt: 0902 921 711

 
Kontakt:   
Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Expozitúra – Bratislava IV
 
Miestny úrad Karlova Ves
Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
č. d.: 151 / prízemie
 
Expozitúra – Bratislava IV (sídlo Dúbravka, Saratovská 30)
Tel. kontakt (stála služba): 02/ 645 34 351
Tiesňová linka: 159 (centrálna linka Mestskej polície Hl. mesta SR Bratislavy)
 
Stránkové hodiny na MiÚ:
streda:        13.00 – 17.00  h / ml. inšp. Ondrej ĎURČO

 

 
 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00