Pre okamžité riešenie volajte bezplatnú linku 159
inšp. Ondrej ĎURČO
okrsok Karlova Ves

Tel. kontakt: 0902 921 711

inšp. Ing. Roman Šuster

okrsok Karlova Ves

Tel. kontakt: 0903 433 018

Kontakt:
Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Expozitúra – Bratislava IV
Miestny úrad Karlova Ves
Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
č. d.: 151 / prízemie
Expozitúra – Bratislava IV (sídlo Dúbravka, Saratovská 30)
Tiesňová linka: 159 (centrálna linka Mestskej polície Hl. mesta SR Bratislavy)
Stránkové hodiny na MiÚ:
pondelok:        13.00 – 17.00  h / inšp. Ing. Roman Šuster
streda:        13.00 – 17.00  h / inšp. Ondrej ĎURČO

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00