KovacVladimirO 

st. inšp. Vladimír KOVÁČ

okrsok Mlynská dolina

Tel. konakt: 0902 921 717
DurcoOndrejO

str. Ondrej ĎURČO

okrsok Karlova Ves

Tel. kontakt: 0902 921 711

 
 
 

 

Kontakt:   

Mestská polícia hlavného mesta slovenskej republiky Bratislavy 
Okrsková stanica – Dúbravka, Okrskové oddelenie – Karlova Ves
 
Miestny úrad Karlova Ves
Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
č. d.: 160 / prízemie
Tel.:  02/602 59 160, e-mail: okrskar@karlovaves.sk
 
OKRSKOVÁ STANICA – Dúbravka
Tel. kontakt:    02/ 645 34 351
stála služba:  0902 921 180
 
Stránkové hodiny na MiÚ:
 
pondelok:  13.00 – 17.00  h / st. inšp. Vladimír KOVÁČ
streda:        13.00 – 17.00  h / str. Ondrej ĎURČO

 

 
 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00
Stavebný úrad tu
Informačná kancelária:

02/602 59 111