Do odvolania bude v čase pandémie knižnica otvorená iba pre online a telefonické objednávky.

Prosíme o objednávky v dopoludňajších hodinách cez online katalóg (karlovaves.dawinci.sk )cez svoje konto, alebo telefonicky- pre ľudí bez možnosti online objednávok na 02/70711500.

Objednané knihy -do 5 ks, si treba vyzdvihnúť keď sa pri objednávke objaví- pripravené na vyzdvihnutie, do nasledovného pracovného dňa vo výdajných hodinách. Na tretí deň sa objednávka stornuje. 

Knihy ktoré chcete vrátiť je potrebné priniesť v igelitovej taške alebo previazané, budú umiestnené do knižnej karantény.

Kým je knižnica zatvorená je možnosť využiť dovoz kníh pre seniorov a ZŤP čitateľov- Knižným kuriérom vždy v stredu od 14- 16 h.

Pre deti- Knižným kuriérom, vždy v pondelok od 14- 16 h.

Knihy si je treba objednať a najneskôr do 11 hod. v deň rozvozu  zavolať požiadavku na dovoz do knižnice.

Výdajné hodiny:

Pondelok, utorok, štvrtok od 13:00 do 15:00

v stredu od  14:00 do 18:00.

Prosím aby ste bez objednávky nenavštevovali knižnicu, pred výdajným miestom knižnice sa preukázali negatívnym testom covid-19 a mali nasadené rúško.

Ďakujeme a tešíme sa na knižné zážitky s Vami. 

Generovanie upomienok je pozastavené, čitatelia nebudú platiť poplatky za oneskorené vrátenie kníh, ak k nemu došlo počas zatvorenia knižnice v dôsledku prijatých epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za pochopenie.

Miestna knižnica v Karlovej Vsi sa nachádza priamo v centre Karlovej Vsi na Jurigovom námestí 9. Jej poslanie je poskytovanie služieb v oblasti vzdelávania, výchovy a využívania voľného času všetkým vekovým, sociálnym aj profesným skupinám čitateľov. Všetky podujatia a novinky nájdete aj na našom Facebooku: Knižnica a komunitné centrum v Karlovke

ONLINE KATALÓG

V súčasnosti knižnica eviduje vo voľnom výbere 35 247 kníh, z toho (2016):

19 844 kníh beletrie pre dospelých

Nájdete u nás slovenskú aj svetovú beletriu, detektívky, historické romány, romány z lekárskeho prostredia, sci-fi a fantasy aj poéziu.

8 805 kníh beletrie pre deti

K dispozícii sú rozprávky, dobrodružná literatúra, povesti a báje, dievčenské romány, detská poézia aj doplnkové čítanie pre školy

6 598 kníh náučnej literatúry pre deti aj dospelých

6 druhov novín a časopisov

Oddýchnuť a vychutnať si ticho v knižnici môžete aj pri čítaní denníkov Pravda, Nový čas a Sme, mesačníku Zdravie, Nový čas pre ženy – Bývanie a týždenníku Nový čas pre ženy.

Doplnkové služby

Poskytujeme tiež bibliograficko – informačné služby, t. j. čitateľom vyhľadáme potrebné informačné pramene v našom fonde a tlač dokumentov.

Knižné búdky

V našich knižných búdkach si môžete nájsť knihu, aká sa vám páči a tiež budeme radi, ak ich doplníte svojimi. Dopĺňame ich tiež z darov čitateľov. Nájdete ich na:

  • Molecovej

  • pri Vodárenskom múzeu

  • pri Botanickej záhrade

  • pri Miestnom úrade

  • na Školskom námestí

  • v Líščom údolí (2 búdky, 1 čitáreň v altánku)

Internet

Pre verejnosť je k dispozícii 1 počítač s tlačiarňou s prístupom na internet.

Podujatia

Knižnica organizuje čítačky a diskusie so spisovateľmi a osobnosťami Karlovej Vsi vo svojich priestoroch a v Letnej čitárni v Líščom údolí. Spolupracuje s materskými a základnými školami v Karlovej Vsi, pre ktoré organizujeme exkurzie, rozprávkové dopoludnia. Nájdete nás aj na Karloveských hodoch a Majálese, kde milovníkom kníh ponúkame workshopy a knižný bazár.

Veľmi obľúbená je aprílová Noc s Andersenom, kde je vždy pripravený bohatý kultúrny program pre jej účastníkov – 7 – 11 ročné deti. Akcia sa začína v popoludňajších hodinách a končí pred polnocou. Deti potom spia v spacích vakoch medzi svojimi obľúbenými knižkami.

Výpožičný čas

(júl- august)

Pondelok
– – – – – – – – – – –
13.00 – 19.00  hod.
Utorok
9.00 – 12.00  hod.
13.00 – 16.00  hod.
Streda
———————-
13.00 – 19.00  hod.
Štvrtok
9.00 – 12.00  hod.
13.00 – 16.00  hod.
Piatok
9.00 – 12.00  hod.
13.00 – 16.00  hod.

(september – jún)

Pondelok
13.00 – 19.00  hod.
Utorok
9.00 – 12.00  hod.
13.00 – 16.00  hod.
Streda
9.00 – 12.00  hod.
13.00 – 19.00  hod.
Štvrtok
9.00 – 12.00  hod.
13.00 – 16.00  hod.
Piatok
9.00 – 12.00  hod. 13.00 – 16.00  hod.
Ročný členský poplatok

deti do 15 rokov ………. bezplatne

dospelí……………………… 4 eurá

dôchodcovia………………3 eurá

Kontakt

V prípade záujmu o podujatie v knižnici alebo o doplnenie kníh či časopisov v knižnici, prosím kontaktujte:

Miestna knižnica Karlova Ves

Jurigovo nám. 9,  841 05 Bratislava

Tel. kontakt:  +421270711500

e-mail: kniznica@karlovaves.sk, tomas.pristiak@karlovaves.sk

Zamestnanci knižnice:

PRIŠTIAK Tomáš, Mgr. art.
Miloslava Müllerová
Veronika Dúbravová

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 12:00
Str:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00