JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.

Tel. kontakt: 

E-mail: miloslav.hradek@karlovaves.sk

Za miestneho kontrolóra bol zvolený poslancami miestneho zastupiteľstva v júli 2016 a pozíciu kontrolóra Mestskej časti zastáva od 1.9.2016.

 

Správy o kontrolnej činnosti / Správy o výsledku kontroly:

 

Plány kontrolnej činnosti:

 

Bývalí kontrolóri mestskej časti Karlova Ves:

  • Ing. Zuzana Dzivjáková (od. 1.6.2015 – 10.6.2016)
  • Ing. Janka Mahďáková (1.6.2003 – 30.5.2015)
  • Ing. Jozef Javurek (1.5.1996 – 13.3.2003)
  • Kontrolná komisia poslancov (1995 – 1996)
  • Ing. Gabriela Mokráňová (7.12.1994 – 18.4.1995)
  • Katarína Gyuriová (15.4.1992 – 1994)
  • Ing. Andrej Vlačiky (1.4.1991 – 31.12.1991)

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00