Eva SUROVKOVÁ, e-mail: eva.surovkova@karlovaves.sk, Tel. kontakt: 02/707 11 134

Petra VANČOVÁ, e-mail: petra.vancova@karlovaves.sk, Tel. kontakt: 02/707 11 133

Mária TEKELOVÁ, e-mail: maria.tekelova@karlovaves.sk, Tel. kontakt: 02/707 11 132

 

Pracovná náplň kancelárie prednostu:

  • zabezpečuje plnenie úloh prednostu po organizačnej a administratívnej stránke,
  • spracováva podklady a vedie dokumentáciu kancelárie v súlade s platnými normami,
  • vedie termíny rokovaní prednostu, podľa rozhodnutia prednostu sa ich zúčastňuje, vyhotovuje z nich záznamy, prenáša z nich úlohy a kontroluje plnenie týchto úloh,
  • poskytuje podklady na internetovú stránku mestskej časti, týkajúce sa agendy prednostu,
  • koordinuje prípravu a proces aktualizácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti,
  • spolupracuje na príprave a implementácií projektov mestskej časti.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00

Verejnoprospešné služby

Tel: 0940 601 580