JUDr. ŠUSTÁKOVÁ Katarína, e-mail: katarina.sustakova@karlovaves.sk, Tel. kontakt: 02/707 11 133, 0940 637 146

Bc. MEDEKOVÁ Mária, e-mail: maria.medekova@karlovaves.sk, Tel. kontakt: 02/707 11 133

Pracovná náplň kancelárie prednostu:

  • zabezpečuje plnenie úloh prednostu po organizačnej a administratívnej stránke,
  • spracováva podklady a vedie dokumentáciu kancelárie v súlade s platnými normami,
  • vedie termíny rokovaní prednostu, podľa rozhodnutia prednostu sa ich zúčastňuje, vyhotovuje z nich záznamy, prenáša z nich úlohy a kontroluje plnenie týchto úloh,
  • poskytuje podklady na internetovú stránku mestskej časti, týkajúce sa agendy prednostu,
  • koordinuje prípravu a proces aktualizácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti,
  • spolupracuje na príprave a implementácií projektov mestskej časti.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00