drotovanO

Mgr. MICHAL DROTOVÁN  

E-mail: michal.drotovan@karlovaves.sk  

 

S účinnosťou od 1.7.2017 bol starostkou mestskej časti Bratislava-Karlova Ves dočasne poverený funkciou prednostu miestneho úradu.

 

Kancelária prednostu

NEMCOVÁ Lenka, Ing.MBA, Tel. kontakt: 02/707 11 277, E-mail: lenka.nemcova@karlovaves.sk SUROVKOVÁ Eva, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 232, E-mail: eva.surovkova@karlovaves.sk VÁROŠOVÁ Martina, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 234, E-mail: martina.varosova@karlovaves.sk

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 15:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00