Vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú so zvýšenými epidemiologickými opatreniami vás žiadame o telefonické dohodnutie si stretnutia na miestnom úrade vopred s konkrétnym oddelením. 

Do Centra služieb občanom nie je potrebné objednať sa vopred.

Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov nájdete TU

CENTRUM SLUŽIEB OBČANOM
(overovanie podpisov a listín, matričný úrad, ohlasovňa pobytu, dane, pokladňa, informačná kancelária, kopírovacie služby):

Pondelok: 08:00 – 17:00
Utorok: 08:00 – 15:00
Streda: 08:00 – 17:00
Štvrtok: 08:00 – 12:00
Piatok: 08:00 – 13:00
   

PODATEĽŇA MIESTNEHO ÚRADU

Pondelok: 08:00 – 17:00
Utorok: 08:00 – 15:00
Streda: 08:00 – 17:00
Štvrtok: 08:00 – 15:00
Piatok: 08:00 – 13:00

 

STAVEBNÝ ÚRAD

Pondelok: 08:00 – 12:00
  13:00 – 17:00
Streda: 08:00 – 12:00
  13:00 – 17:00
   

MIESTNY ÚRAD

Pondelok: 08:00 – 12:00
  13:00 – 17:00
Streda: 08:00 – 12:00
  13:00 – 17:00
Piatok: 08:00 – 13:00
   
   

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00