8. 3. 2021 CENTRUM SLUŽIEB OBČANOM JE OTVORENÉ
Nahlásiť či odhlásiť trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne využiť všetky služby matriky ako je vystavenie sobášneho alebo rodného listu, to všetko môžu Karlovešťania opäť vybaviť v Centre služieb občanom. Zatiaľ stránky vybavujú pri vstupe do centra.
Otvorené je v pondelok a v stredu 8.00 – 12.00 h, v piatok 8.00 – 13.00 h. Vybavíte tu tiež rybárske lístky, môžete prihlásiť psa či overiť listiny. Stránky sa musia preukázať negatívnym PCR alebo AG testom nie starším ako 7 dní a musia mať prekryté nos i ústa respirátorom. 

Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov nájdete TU

CENTRUM SLUŽIEB OBČANOM
(overovanie podpisov a listín, matričný úrad, ohlasovňa pobytu, dane, pokladňa, informačná kancelária, kopírovacie služby):

Pondelok: 08:00 – 12:00
Streda: 08:00 – 12:00
Piatok: 08:00 – 13:00
   

PODATEĽŇA MIESTNEHO ÚRADU

Pondelok: 08:00 – 17:00
Utorok: 08:00 – 15:00
Streda: 08:00 – 17:00
Štvrtok: 08:00 – 15:00
Piatok: 08:00 – 13:00

 

STAVEBNÝ ÚRAD

Pondelok: 08:00 – 12:00
  13:00 – 17:00
Streda: 08:00 – 12:00
  13:00 – 17:00
   

MIESTNY ÚRAD

Pondelok: 08:00 – 12:00
  13:00 – 17:00
Streda: 08:00 – 12:00
  13:00 – 17:00
Piatok: 08:00 – 13:00
   
   

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 12:00
Str:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00