Vedúci/a:
PREPIAKOVÁ Viera, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 233, E-mail: viera.prepiakova@karlovaves.sk
Referát investícií:
MORAVCOVÁ Jana, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 171, E-mail: julius.melisek@karlovaves.sk
MORÁVEK Jakub, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 117, E-mail: jakub.moravek@karlovaves.sk

 

 

Dokumenty oddelenia

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00