Mgr. KLIMENTOVÁ Natália, tel.: 02/ 707 11 123, e-mail: natalia.klimentova@karlovaves.sk

MINÁRIKOVÁ Jana, tel.: 02/ 707 11 123, e-mail: jana.minarikova@karlovaves.sk

URBANÍK Martin, Tel. kontakt: 02/707 11 135, E-mail: martin.urbanik@karlovaves.sk

 

Pracovná náplň kancelárie starostky:

  • vykonáva hospodársku agendu sekretariátu starostu
  • koordinuje termíny pracovných stretnutia a podujatí, na ktorých na starosta zúčastňuje
  • zabezpečuje podklady na rokovania starostu
  • eviduje a vybavuje došlú a odoslanú poštu
  • zabezpečuje telefonickú komunikáciu s občanmi
  • zabezpečuje technickú prípravu stretnutí
  • kontroluje výkon úloh vyplývajúcich z písomného a osobného styku obyvateľov a organizácií so starostom
  • eviduje zápisy a podklady zo stretnutí a plnenie z nich vyplývajúcich úloh

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00