Ing. BUKOVENOVA Viera, tel.: 02/ 602 59 228, e-mail: viera.bukovenova@karlovaves.sk

Mgr. NEUWIRTHOVÁ Lucia, tel.: 02/ 602 59 229, e-mail: lucia.neuwirthova@karlovaves.sk

 

Pracovná náplň kancelárie starostky:

  • vykonáva hospodársku agendu sekretariátu starostu
  • koordinuje termíny pracovných stretnutia a podujatí, na ktorých na starosta zúčastňuje
  • zabezpečuje podklady na rokovania starostu
  • eviduje a vybavuje došlú a odoslanú poštu
  • zabezpečuje telefonickú komunikáciu s občanmi
  • zabezpečuje technickú prípravu stretnutí
  • kontroluje výkon úloh vyplývajúcich z písomného a osobného styku obyvateľov a organizácií so starostom
  • eviduje zápisy a podklady zo stretnutí a plnenie z nich vyplývajúcich úloh

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00
Stavebný úrad tu
Informačná kancelária:

02/602 59 111