Branislav Zahradnik BRANISLAV ZÁHRADNÍK 

E-mail: branislav.zahradnik@karlovaves.sk

Zástupcom starostky Dany Čahojovej je od decembra 2014. Pôsobí ako právnik a venuje sa problematike financovania samosprávy a programového rozpočtovania. Patrí medzi najskúsenejších komunálnych poslancov. V Karlovej Vsi ho občania opakovane zvolili už po piaty krát. Jeho cieľom je zabezpečiť efektívne fungovanie verejných služieb a zvýšenie kvality života občanov Karlovej Vsi.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00