Rokovací poriadok MiZ – platný – úplné znenie od 8.7.2016

Poriadok odmeňovania poslancov úplné znenie

Rámcová náplň činnosti komisii MiZ – platná od 1.7.2017

Rokovací poriadok MiR – platný od 1.7.2016

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy Hlavným mestom SR Bratislavou

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy Hlavným mestom SR Bratislavou

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00