Komisia bytová, sociálna a zdravotná komisia a pre seniorov sa podieľa najmä na tvorbe koncepcie rozvoja bývania v mestskej časti a vyhodnocuje žiadosti žiadateľov zaradených do zoznamu žiadateľov o nájomný byt. Podieľa sa na sociálnej politike mestskej časti a dáva návrhy na zlepšenie sociálnej situácie občanov. Taktiež navrhuje opatrenia na zlepšenie a upevnenie zdravia obyvateľov mestskej časti a prijíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestneho zastupiteľstva a miestnej rady v sociálnej oblasti.

 

Predseda komisie: Mgr. Ján Labuda

Členovia poslanci: Ing. Juraj Kmeťko, Ing. Petra Nagyová-Džerengová, MUDr. Martina Magátová (od 27.10.2015), Ing. Rudolf Rosina, Ing. Daniela Záhradníková

Členovia neposlanci: Mgr. Marcela Gbelecová, Milan Sabo (od 1.7.2015), Ing. Petr Sedlák, Mgr. Henrieta Valková

 

Pozvánky:

 

Zápisnice:

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Str:  08:00 — 17:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00