Finančná a podnikateľská komisia vypracúva stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti, podieľa sa na kontrole jeho čerpania a zaujíma stanovisko ku návrhu záverečného účtu mestskej časti. Taktiež zaujíma stanoviská k zásadám hospodárenia s majetkom mestskej časti, jeho predaju a prenájmu. Jej úlohou je posudzovať návrhy na zavedenie alebo zrušenie miestnej dane, odmeňovanie poslancov, investície a účasť v obchodných spoločnostiach.

 

Predseda komisie: JUDr. PhDr. Branislav Záhradník

Členovia komisie: Ing. Igor Bendík, Mgr. Peter Buzáš, Ing. Vladimír Dulla, Ing. Iveta Hanulíková, Ing. Juraj Kmeťko, Róbert Krampl, MUDr. Martina Magátová (od 27.10.2015), Mgr. Marcel Zajac, Ing. Mgr. Anna Zemanová (od 1.10.2016), Ing. Rudolf Rosina (od 1.3.2017)

 

Pozvánky:

 

Zápisnice:

 

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00