Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov prijíma a preskúmava oznámenia o ich funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch poslancov. Komisia je oprávnená podať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu. Taktiež udeľuje výnimky zo zákazov podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

 

Predseda komisie: 

  • Ing. Igor Bendík – od 1.1.2015 do 31.12.2015
  • Ing. Peter Lenč – od 1.1.2016 do 31.12.2016
  • Mgr. Peter Buzáš – od 1.1.2017 do 31.12.2017
  • Ing. Mgr. Anna Zemanová – od 1.1.2018 do termínu komunálnych konania volieb v roku 2018

Členovia poslanci: Ing. Igor Bendík – za Slobodu a solidaritu (SaS) – do 7.11.2017, Mgr. Peter Buzáš – za Občiansku-konzervatívnu stranu (OKS), Ing. Iveta Hanulíková – za SMER – sociálna demokracia, JUDr. Mária Khuriová – za SIEŤ – do 26.2.2016, Ing. Peter Lenč – za Kresťansko-demokratické hnutie (KDH), Ing. Petra Nagyová-Džerengová – za MOST – HÍD, RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. – za Zmenu zdola – Demokratickú úniu (ZZ-DU), Ing. Mgr. Anna Zemanová – za Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti (OĽaNO), JUDr. PhDr. Branislav Záhradník – zástupca nezávislých poslancov – do 7.11.2017

 

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00