Zapisnica D-2018-02-05Komisia pre dopravu bola zriadená uznesením zastupiteľstva č.157/2015 z dňa 21.12.2015

 

Komisia pre dopravu sa vyjadruje najmä ku koncepčným otázkam a návrhom rozvoja dopravných systémov na území mestskej časti a hlavného mesta.

Predseda komisie:  Ing. Peter Lenč 

Členovia poslanci: Zdeněk Borovička, Ing. Vladimír Dulla (od 1.7.2017), Mgr. Ján Horecký, Miroslav Kadnár, Ing. Rudolf Rosina, Denis Svoboda (od 8.3.2016), JUDr. PhDr. Branislav Záhradník, Mgr. Marcel Zajac (od 1.7.2017), Ing. Mgr. Anna Zemanová

 

Pozvánky:

 

Zápisnice:

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00