Komisia pre kultúru a médiá sa zaoberá činnosťou kultúrnych organizácií a médií zriadených mestskou časťou. Vyjadruje sa k žiadostiam o finančné dotácie subjektov zameraných na kultúru a médiá pôsobiacich na území MČ a k materiálom predkladaným na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v oblasti kultúry a médií. Podieľa sa na riešení problematiky ochrany a obnovy kultúrnohistorických hodnôt na území MČ a spolupôsobí pri nadväzovaní stykov a rozvoji spolupráce MČ so zahraničím v rámci kultúrnych a spoločenských aktivít.

 

Predseda komisie: Ing. Daniela Záhradníková

Členovia poslanci: Mgr. Peter Buzáš, Ing. Pavol Martinický, Ing. Petra Nagyová-Džerengová, Mgr. Lívia Poláchová, JUDr. PhDr. Branislav Záhradník

Členovia neposlanci: Mgr. Rita Csenkeyová, Mgr. Petra Stanová Maťašovská

 

Pozvánky:

 

Zápisnice: 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00