Komisia pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok bola zriadená uznesením zastupiteľstva č.157/2015 z dňa 21.12.2015

Komisia pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok sa vyjadruje k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v mestskej časti a podieľa sa na kontrole ich dodržiavania. Posudzuje koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti a zosúlaďuje potreby ochrany prírodných zdrojov s potrebami ekonomického rozvoja výstavby a vytvárania športovo-rekreačných areálov. Taktiež sa vyjadruje k investičnej činnosti právnických a fyzických osôb v mestskej časti a k stavu verejného poriadku a posudzuje návrhy na jeho zlepšenie.

 

Predseda komisie: Mgr. Lívia Poláchová

Členovia poslanci: Mgr. Ján Labuda, JUDr. Iva Lukačovičová, Mgr. Richard Savčinský, RNDr. Jaromír Šíbl, PhD., Ing. Zuzana Volková

Členovia neposlanci: Ing. Zuzana Hudeková – od 1.5.2016

 

Pozvánky:

 

Zápisnice:

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00