Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja posudzuje najmä návrhy všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a plnenie samosprávnych funkcií mestskej časti. Sleduje a napomáha vytvárať vzťahy mestskej časti s iným mestskými časťami hlavného mesta, nadväzuje a udržiava kontakty s ich samosprávami. Vyjadruje sa k spolupráci mestskej časti s politickými stranami a občianskymi združeniami ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v mestskej časti.

 

Predseda komisie: Mgr. Peter Buzáš

Členovia komisie: Ing. Vladimír Dulla, Ing. Peter Lenč, Ing. Juraj Kmeťko, Ing. Mgr. Anna Zemanová, Róbert Krampl

Neposlanci: Ing. Viera Prepiaková, Ing. Dagmar Hladká, Mgr. Anton Šmotlák, Mgr. Iliana Medviďová – od 1.6.2017

 

Pozvánky:

 

Zápisnice:

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00