Komisia školstva, mládeže a športu sleduje najmä investičný rozvoj škôl, školských a športových zariadení, prerokúva činnosť organizácií mestskej časti pri vzdelávacích a športových podujatiach na území mestskej časti. Vyjadruje sa k žiadostiam subjektov zameraných na školstvo, šport a mládež pôsobiacich na území mestskej časti o finančné dotácie, vyjadruje sa k prestavbe a výstavbe športových a detských ihrísk. Pomáha pri nadväzovaní spolupráce škôl v mestskej časti so školami v iných obciach a zahraničí, postupne prispieva k skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacích, záujmových a športových činností v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

 

Predseda komisie: Mgr. Richard Savčinský

Členovia poslanci: Ing. Igor Bendík, Zdeněk Borovička, Mgr. Ján Horecký, Miroslav Kadnár, JUDr. Iva Lukačovičová, Ing. Zuzana Volková, Mgr. Marcel Zajac

Členovia neposlanci: Ing. Peter Halák, RNDr. Marta Petrášová, Mgr. Iliana Medviďová – do 31.5.2017

 

Pozvánky:

 

Zápisnice:

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00