Komisia verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy bola zrušená uznesením zastupiteľstva č.157/2015 z dňa 21.12.2015

Komisia verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy sa vyjadruje najmä ku koncepčným otázkam a návrhom rozvoja dopravných systémov na území mestskej časti a hlavného mesta. Vyjadruje sa ku koncepcii zimnej údržby a čistenia komunikácií v správe mestskej časti. Taktiež posudzuje koncepciu rozvoja informačného systému mestskej časti, sleduje stav verejného poriadku v mestskej časti a navrhuje konkrétne opatrenia na jeho zlepšenie.

 

Predseda komisie:  Ing. Peter Lenč 

Členovia poslanci: Zdeněk Borovička, Mgr. Ján Horecký, Miroslav Kadnár, Mgr. Ján Labuda, Ing. Rudolf Rosina, JUDr. PhDr. Branislav Záhradník, Ing. Mgr. Anna Zemanová

Členovia neposlanci: Mgr. Branislav Mráz, Denis Svoboda, Ing. Tomáš Vašek (od 1.10.2015)

 

Pozvánky:

 

Zápisnice:

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00