Komisia výstavby a územného plánu sa vyjadruje najmä k návrhu územného plánu hlavného mesta a k návrhom jeho zmien a doplnkov, ako aj k návrhom územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií týkajúcich sa mestskej časti. Zaoberá sa návrhmi rozvoja mestskej časti, určenia perspektívnych a neperspektívnych trendov rozvoja mestskej časti z hľadiska urbanistického, demografického a ekologického. Vyjadruje sa ku koncepcii, návrhu prípravy a spôsobu realizácie stavieb v mestskej časti a iniciuje podnety a návrhy z oblasti výstavby pre orgány mestskej časti.

 

Predseda komisie: Ing. Pavol Martinický (od 15.2.2017)

Členovia poslanci: Mgr. Marcel Zajac, Ing. Vladimír Dulla, Denis Svoboda (od 8.3.2016), Ing. Pavol Martinický, RNDr. Jaromír Šíbl, PhD., Ing. Mgr. Anna Zemanová

Členovia neposlanci: Ing. Arch. Gabriel Brogyanyi, Ing. arch. Juraj Sumbal, Ing. Katarína Jágerská

 

Pozvánky:

 

Zápisnice:

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00