Príjem verejných funkcionárov mestskej časti

BUZÁŠ Peter, Mgr., (Bez politickej príslušnosti), 4. volebný obvod

peterpv.buzas@gmail.com 0903 474 919

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


GANZ Martin, Ing., (Spolu – občianska demokracia), 1. volebný obvod

martin.ganz.karlovaves@gmail.com 0910 980 044

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


GRIAČ Jozef, Mgr., (Bez politickej príslušnosti), 3. volebný obvod

e.juppe@gmail.com 0911 708 303

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


HORECKÝ Ján, Mgr., (Bez politickej príslušnosti), 2. volebný obvod

janp.horecky@gmail.com 0903 519 158

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


HRDA Stanislav, Mgr., (Spolu – občianska demokracia), 3. volebný obvod

stano.hrda.karlova.ves@gmail.com 0911 811 588

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


HUDÁKOVÁ Petra, JUDr., (Spolu – občianska demokracia), 2. volebný obvod

petra.hudak5@gmail.com 0902 310 960

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


KMEŤKO Juraj, Ing., (Bez politickej príslušnosti), 4. volebný obvod

kmetkojuraj@gmail.com 0905 208 053

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


KOTAL Matej, Mgr., (Bez politickej príslušnosti), 2. volebný obvod

poslanec@kotal.sk 0907 467 737

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


KOVÁCS Michal, Ing. PhD., (Bez politickej príslušnosti), 2. volebný obvod

info@michalkovacs.sk 0905 989 519

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


LENČ Peter, Ing., (Bez politickej príslušnosti), 1. volebný obvod

peter.lenc@gmail.com 0905 525 299

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


MAGÁT Peter, Ing., (Bez politickej príslušnosti), 1. volebný obvod

petermagat@gmail.com 0903 252 044

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


MAGÁTOVÁ Martina, MUDr., (Bez politickej príslušnosti), 2. volebný obvod

martina305.magatova@gmail.com 0903 970 826

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


MAREK Jozef, (Bez politickej príslušnosti), 4. volebný obvod

dood@ew.sk 0910 722 300


MARTINICKÝ Pavol, Ing., (Bez politickej príslušnosti), 4. volebný obvod

martinickypavol@gmail.com 0907 512 749

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


MELUŠOVÁ KUTARŇOVÁ Zuzana, RNDr., (Bez politickej príslušnosti), 3. volebný obvod

zuzana.meluska@gmail.com 0905 703 007

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


PETRINEC Filip, JUDr., PhD., (Bez politickej príslušnosti), 3. volebný obvod

filip.petrineckv@gmail.com

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


PETROVÁ Dagmar, Ing., (Bez politickej príslušnosti), 2. volebný obvod

dagmar.petrova@gmail.com 0908 702 892

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


SAVČINSKÝ Richard, Mgr., (Bez politickej príslušnosti), 3. volebný obvod

savcinsky@gmail.com 0905 422 740

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


ŠÍBL Jaromír, RNDr. PhD., (Bez politickej príslušnosti), 3. volebný obvod

jarosibl@gmail.com  0904 382 533

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


ŠMOTLÁK Anton, Mgr., (KDH), 3. volebný obvod

anton@smotlak.sk 0911 999 966

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


VICIAN Martin, Ing., (Spolu – občianska demokracia), 4. volebný obvod

martin.vician@ilancer.eu 0905 190 964

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


VOLKOVÁ Zuzana, Ing., (Bez politickej príslušnosti), 4. volebný obvod

zuzana.volko@gmail.com 0905 575 941

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


ZÁHRADNÍK Branislav, JUDr., PhDr., (Bez politickej príslušnosti), 1. volebný obvod

branislav.zahradnik@karlovaves.sk 0903 428 155

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


ZÁHRADNÍKOVÁ Daniela, Ing., (Bez politickej príslušnosti), 2. volebný obvod

miss.daniela@gmail.com 0911 233 852

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


ZEMANOVÁ Anna, Mgr., Ing., (Bez politickej príslušnosti), 1. volebný obvod

zemanh@pdcs.sk 0905 962 433

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


STAROSTKA MESTSKEJ ČASTI 

ČAHOJOVÁ Dana,

starostka@karlovaves.sk 02 / 707 11 123

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov TU


Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Str:  08:00 — 17:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00