Každý týždeň sa na miestnom úrade Karlova Ves konajú poslanecké hodiny. Príďte a porozprávajte sa s poslancami o našej mestskej časti, povedzte im, čo pre Vás dôležité a čo by ste chceli zmeniť.

Miesto konania:

  • Nám. sv. Františka 8, kancelária č. 151 na prízemí (Kancelária prvého kontaktu) 
  • Denné centrum Pribišova 6

Čas konania: 17:00 – 18:00 h v stanovený deň

Informácie získate na referáte organizačnom a správy registratúry: Kontakt: 02/ 602 59 211, organizacne@karlovaves.sk

Celoročný harmonogram si môžete stiahnuť tu – Poslanecke_hodiny_2016

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00