• VZN č. 7/2019 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.09.2019 o podmienkach poskytovania dotácií
 • VZN č. 5/2019  o podmienkach poskytovania dotácií
 • VZN č. 5/2019_Príloha č. 1
 • VZN č. 5/2019_Príloha č. 4
 • VZN č. 5/2019_Príloha č. 5 a 5.1
 • VZN č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Karlova Ves č. 8/2015 zo dňa 15. decembra 2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves (§ 3 zmenený v znení VZN č. 3/2018 zo dňa 25.9.2018)
 • VZN č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií v znení VZN č. 8/2017 – ÚPLNÉ ZNENIE
 • VZN č. 8/2017,  ktorým sa mení VZN c. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
 • VZN č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
 • VZN č. 8/2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
 • VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008 o poskytovaní dotácií, návratný finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu MČ, v znení VZN 1/2013 zo dňa 29.01.2013
 • VZN č. 1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves (VZN 08/2008 v zneni VZN 1/2013)
 • VZN č. 8/2008, o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných  výpomocí z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. (v platnosti už iba § 4)

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00