• VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2017 zo dňa 27.06.2017 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
  • VZN č. 9/2017 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 50/1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 58/1999 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017
  • VZN č. 6/2017, o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
  • VZN č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
  • VZN č. 4/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
  • VZN č. 2/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Karlova Ves (§ 3 ods. 3 stratil k platnosť k 26.11.2016 )
  • VZN č. 1/2011 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2004 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00