menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Sanácia oporného múru na Ulici Ľudovíta Fullu

Hlavné mesto v apríli poverilo zabezpečením sanácie oporného múru na Ul. Ľudovíta Fullu mestskú investorskú a inžiniersku organizáciu  Generálny investor Bratislavy (GIB). 

Na základe získanej dokumentácie, zisteného skutkového stavu a konzultácie so statikom bolo navrhnuté predbežné technické riešenie sanácie oporného múru, bola určená predpokladaná cena stavby a projektových prác. V súčasnosti sa pripravuje verejná súťaž na obstaranie projektu stavby,“ uvádza v informácii o príprave sanácie oporného múru technická námestníčka GIB Barbara Beňová.

Pracovníci GIB pri obhliadke zistili, že časť oporného múru sa zosunula na stromy pri miestnej komunikácií. Časť chodníka je poškodená zosuvom pôdy. Oporný múr podľa Barbary Beňovej vykazuje posuny v dilatačných špárach a v úseku medzi schodiskami vybočenie – naklopenie do miestnej komunikácie.

Chodník nad oporným múrom nie je odvodnený. Preto dažďová voda zateká za oporný múr a zapríčiňuje koróziu jeho oceľovej výstuže. Zvyšuje sa aj zaťaženie oporného múru. Privolaný statik konštatoval, že oporný múr je nutné sanovať v celej jeho dĺžke cca 250 m.

Naši pracovníci hľadali projektovú dokumentáciu oporného múru v archívoch, našli však len dokumentáciu iných častí oporných múrov Ulice Ľ. Fullu. Skutočné vyhotovenie oporného múru môže byť zistené až po odstránení jeho spadnutej časti a odkopaní zosunutej pôdy. O spoluprácu pri hľadaní dokumentácie sme požiadali aj Karlovu Ves, ktorá nám poskytla statický posudok na časť oporného múru. Keďže dokumentácia o geologickej stavbe podložia oporného múru nie je k dispozícii, bude treba vykonať hydrogeologický prieskum, ktorý určí geologické podložie stavby a údaje o podzemných vodách,“ uzatvára svoju informáciu technická námestníčka GIB.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 29. mája 2019